Autorisert regnskapsselskap

Tjenester

Heading

Vi kan utføre hele eller delvis av regnskapsoppdraget etter deres behov.
Nedenfor er en oversikt og er ikke begrenset til hva vi kan hjelpe dere med.
Ta kontakt for mer detaljer og løsninger for din bedrift.

Våre tjenester

Regnskapføring
Årsoppgjør og regnskapskontroll
Rådgivning
Konsulentinnleie
Opplæring og veiledning
"Vi ønsker å være en trygg bidragsyter for at din bedrift skal lykkes"

Xuan
Daglig leder

Ta kontakt!

Tjenester

Regnskap
Årsoppgjør
Lønn
Rådgivning
Konsulentutleie

Om våre tjenester

Vi tilbyr regnskapstjenester ved bruk av framtidsretta verktøy, med kunden i fokus!