Har du spørsmål angående noe innen regnskap? Som det helt grunnleggende, hva er en konto, hva er et bilag, hva er inngående mva, også liknende? Vi forklarer for deg hva begrepene betyr, og hvordan størrelsene påvirker ditt regnskap? Ingen spørsmål er for dumme. Vi har alle lært disse tingene en gang.
Vil du forstå tallene som ligger bak resultatregnskap, balanse, kundefordringer, leverandørgjeld, mm? Vi går igjennom dette med deg og viser deg hva det kan bety for økonomien i din bedrift.
I en hverdag som nyetablert, kan du ha behov for streng likviditetskontroll. Senere i en vekstfase, kan behovene dine ha endret seg. Kanskje begynner du å få mye inntekter, men timene i døgnet strekker ikke til? Du trenger hjelp, enten til forbedring av rutiner, eller til hjelp til selve driften?
Dine Tall AS hjelper deg i etablererfasen med å styre likviditeten med gode likviditetsbudsjett. Og vi hjelper deg videre i vekstfase som en støttespilleinnen regnskap, økonomi, lønn og i veiledning på forbedring og digitalisering av administrative rutiner.
I dagens konkurransesituasjon er effektive rutiner et være eller ikke være for alle.
De digitale rutinene implementers sammen med gode programmer som løser regnskap, lønn, logistikk, timefangst og kundepleie. Alt i alt får du løst dine administrative oppgaver med god og effektiv flyt.
Vi hjelper deg å forstå sammenhengene mellom de enkeltstående programmene, og vi viser deg arbeidsrutiner og styringsverktøy som kan tas i bruk mellom disse slik at du får en bedre hverdag.
Alle verktøy vi bruker er digitale og skybasserte.
Sjøl har vi valgt Tripletex som hovedprogram for vår regnskapsførsel. Det er et intuetivt, lett å bruke verktøy som tar seg av regnskap, lønn, timer, reiser, utlegg mm. Vi viser deg gjerne dette enkeltstående eller sammen med andre programmer.
Vi kan mye, men ikke alt. Så vi har alliert oss med gode samarbeidspartnere på digitalisering og rådgivning. Der du trenger hjelp som vi ikke kan løse for deg , henviser vi deg videre til andre, gode støttespillere på område.
Slike rådgivere kan være innen digitalisering, regelverk, pensjonsrådgivning mm.