Dine Tall AS har siden oppstarten i 2020 etablert en kundebase innen It og Digitalisering, Nettbutikk, Bygg, Holdingselskap og Investeringsselskap.

Etablerere utgjør hovedtyngden av våre kunder i dag. Vi støtter og veileder i oppstart med skjemavelde og kontakt med riktige instanser.

Små og mellomstore bedrifter er velkommen til å ta en prat. Vi vil gjerne bli din langsiktige partner innen økonomirådgivning, regnskap og lønn!

Vi bruker skybaserte og morderne verktøy, men jobber ute hos deg i dine lokaler når du ønsker det.

Lokalisert i Jåttåvågen, mitt i hjertet av region Nord-Jæren med god kollektivtilgang og bilparkering.

Xuan Nguyen

avatar Xuan (2)

Daglig leder

Autorisert regnskapsfører

Siviløkonom

Tripletex sertifisert