Autorisert regnskapsselskap

Langsiktig samarbeidspartner

I oppstarten vil det være naturlig å hjelpe til med skjemaveldet og rutiner fordi det kan være krevende og utfordrende om man ikke kjenner til prosessene. Dette kan resultere i misbruk av tid samt være kostbar som man kunne ha unngått med riktig veiledning og hjelp. Videre kan gode rutiner danne grunnlag for effektiv og tidsbesparende drift.

Er selskapet godt etablert og behovet har endret seg, ønsker vi å kartlegge sammen med dere om organisasjonen har de nødvendige ressursene til å dekke behovene internt i tillegg til oss.

Uansett hvilken stadiet din bedrift befinner seg i; oppstartsfasen, vekstfasen eller ekspansjonsfasen, ønsker vi å være en trygg bidragsyter for at din bedrift skal lykkes i de ulike fasene.

Tjenester

Regnskap
Årsoppgjør
Lønn
Rådgivning
Konsulentutleie

Om våre tjenester

Vi tilbyr regnskapstjenester ved bruk av framtidsretta verktøy, med kunden i fokus!