Krav om autorisasjon

De som påtar seg ansvaret å føre regnskap for andre må ha autorisasjon fra Finanstilsynet. For å ha kunne benytte tittelen "autorisert regnskapsfører" må følgende krav tilfredsstilles i følge regnskapsførerloven:

  • Bachelorgrad i økonomi med spesialisering i regnskap og skatterett eller tilsvarende
  • To års relevant regnskapspraksis (tilsvarende 3.200 timer) innenfor de siste fem årene. Videre må ett av de to årene være hos autorisert regnskapsfører eller autorisert regnskapsførerselskap.
  • Autorisasjonen må vedlikeholdes med minimum 70 timers oppdateringskurs i løpet av de tre forutgående årene.

For mer detaljert informasjon om hvilke lover som gjelder når det kommer til autorisasjon av regnskapsførere, henvises det til Lovdatas nettsider.