De som påtar seg ansvaret å føre regnskap for andre, skal være autorisert av Finanstilsynet.  Til dem som skal bruke tittelen Autorisert regnskapsfører stilles strenge krav:

  • Man må ha Bachelorgrad i økonomi med spesialisering i regnskap og skatterett.
  • Man må ha to års relevant regnskapspraksis (tilsvarende 3.200 timer) innenfor de siste fem år.
  • Autorisasjonen må vedlikeholdes med minimum 70 timers oppdateringskurs i løpet av de 3 forutgående årene.

For mer detaljert informasjon om hvilke lover som gjelder når det kommer til autorisasjon av regnskapsførere, henvises det til Lovdatas nettsider.