Autorisert regnskapsselskap

Statsautorisert regnskapsfører

Krav om autorisasjon

De som påtar seg ansvaret å føre regnskap for andre må ha autorisasjon fra Finanstilsynet. For å ha kunne benytte tittelen "Statsautorisert regnskapsfører" må følgende krav tilfredsstilles i følge regnskapsførerloven:
For mer detaljert informasjon om hvilke lover som gjelder når det kommer til autorisasjon av regnskapsførere, henvises det til
Finanstilsynet nettsider.

Tjenester

Regnskap
Årsoppgjør
Lønn
Rådgivning
Konsulentutleie

Om våre tjenester

Vi tilbyr regnskapstjenester ved bruk av framtidsretta verktøy, med kunden i fokus!