Automatisering, effektivisering og digitalisering er ord vi ofte hører om dagen, og i regnskapsbransjer har det vist seg at vi har mye å hente på alle disse, både til fordel for kunden og oss selv.
Mange prosesser er derfor blitt mye forenkla i de løpet av noen år nå, men likevel gjenstår ennå ting som må utføre eller kontrolleres manuelt.
Konteringer for eksempel som viser hvilke kostnads- eller inntektskonto du vil henføre kostnader og inntekter til, eventuelt hvilke gjelds- eller eiendelskonti som skal belastes i Balansen, må man ennå gå gjennom helt eller delvis manuelt.
Henføring til prosjekt eller avdelings-regnskap, er og en del av konteringen som regnskapsfører og/eller kunde må gjøre i konteringen.
Inngående fakturaer til bedriften, utlegg, reiser med mer er alle eksempler som må konteres i henhold beskrivelsen ovenfor. Er fakturaen repeterende som for eksempel husleie, strøm og likende kan man automatisere i mye større grad hele prosessen, da regnskapsprogrammet vil "huske" kontering som disse kostnadene ble henført til sist.

Bokføring:
Betyr i dagens systemer at man ser igjennom at opplysningene er riktig. Når man bruker EHF faktura mottak, blir alt uten om konto, prosjekt og av og til MVA-kode lagt inn. Det er stort sett dette man eventuelt fører på manuelt før informasjonen blir oppdatert i Tripletex.

Avsetninger gjøres når man skal periodisere en kostnad til en annen periode enn den man får fakturaen i. Dette gjøres for å gi et bedre bilde av når kostnaden egentlig påløper og " belaster" resultatet.
Avskrivning er en fordeling av kostnader på driftsmidler, for eksempel maskiner, eiendom, biler og liknende. Ting man har investert i som har lang levetid. Kostnaden fordeles da ut over levetida på eiendelen sjøl om man har betalt den i det man kjøpte gjenstanden.

Periodisering er at man fordeler kostnader som bli betalt i januar for eksempel ut over de 12 månedene i året for at hvert månedsresultat skal bli mer riktig. Si man betaler leie for hele året i januar, så periodiser man det ut over 12 måneder.

Avstemminger gjøres i forhold til bank, MVA, lønn og annet. I bank vil man typisk se til at alt man har ført stemmer med det som faktisk har gått ut og inn av bankkontoen slik at det ikke oppstår differanser.

Faktureringen gjøres ofte av kundene sjøl, da dere ofte har best kjennskap til hva dere selger og hvordan dere vil prise produktene deres. Men for mange standardprodukter typisk, er regnskapskontoret en god støttespiller her og.

Skattemelding-MVA sendes inn for hver termin. Det vil si 6 ganger i året. Skattemelding MVA viser utgående MVA som viser på salgsfaktura og salg generelt, minus inngående MVA som ligger på varene man kjøper og viser på inngående fakturaer. Det er veldig viktig for bedriften å ha god greie på hvilke MVA sats man skal belaste utgående salg med og hva man kan trekke fra på inngående i mva. Her er mye å hente for dere og her er regnskapskontoret din beste venn!

MVA regelverket er komplekst og mangfoldig og det er veldig lett å glemme noe eller gjøre feil her. Feil på MVA kan føre til bøter fra det offentlige, og/eller at man trekker fra alt for lite på inngående MVA som får direkte konsekvenser på bunnlinja til bedriften!

Likviditetsstyring og budsjettering:
For deg som nystarta er budsjettering og likviditetsstyring er være eller ikke være. Likviditetsstyring er noe annet enn å ha et godt resultat, men for en oppstartsbedrift ofte minst like viktig!

Likviditetsstyring betyr at man vet når utgifter som MVA, kundefordringer, lønn, feriepenger og annet forfaller, og at man vet når kundene skal betale for varene de har kjøpt. Dine Tall hjelper deg med kontroll på likviditeten, slik at du har penger nok til å betale dine forpliktelser, og kan satse penger der du mener det vil gi mest igjen.

Et godt budsjett er med på å forutse hva du har av utgifter og inntekter, og hjelper deg i likviditetsstyringa. Vi i Dine Tall AS som din støttespiller, kan hjelpe deg med å sette opp et likviditetsbudsjett, så du har stålkontroll på hvor mye penger du har til en hver tid til å dekke dine forpliktelser!

Periodiske rapporter er typisk Skattemelding MVA, terminoppgave, årsregnskap m/noter, månedsresultat mm. Det kan være lovpålagte eller kundespesifikke. Her passer vi i Dine Tall på at du får levert de rapportene det offentlige krever, så det ikke får konsekvenser for deg i form av dagbøter, og vi gir deg oppdaterte tall til hjelp for deg i styringa av bedriften din.

Prosjektregnskap:
I noen bransjer er man avhengig av å kunne gi et godt bilde av økonomien i de spesifikke prosjektene for å se om man tjener penger. Byggebransjen er et godt eksempel på det. Når man setter opp en bygning henfører man alle fakturaer og alle kostnadene til samme prosjektnummer for dette bygget. Slik kan man gå tilbake å se hvor god økonomien er i akkurat dette prosjektet.

Avdelings-regnskap likner på prosjektregnskap, men vil typisk vise hvor godt for eksempel en geografisk avdeling i bedriften går i forhold til en annen, og vil da være et godt styringsverktøy for videre planlegging av hvor man skal/vil satse.