Det er du som avgjør hva slags lønn du skal utbetale i din bedrift, men hvilken næring dere tilhører og hvilke stilling du eller de ansatte har, gir føringer for hva slags lønn som utbetales.

Er du leder, vil du ofte få utbetalt fastlønn uten tillegg, men kanskje med bonus i slutten av året.

Er du it-konsulent vil du kanskje få utbetalt fastlønn med en eventuell provisjon, men du skal likevel føre timene dine på prosjekt.

Er du produksjonsmedarbeider i en fabrikk, eller bygnings-arbeider, vil du føre alle timene du jobber forløpende, på prosjekt, også blir timelønna utbetalt i samla med overtid.

Er du utlending ansatt på ex-pat kontrakt kan du ha nettolønnsavtale, det vil si at du er garantert en viss utbetaling uavhengig av hva skatten er, i tillegg til at du kan ha krav på goder som husleie, bil og så videre.

Tariffavtaler som er inngått påvirke hvilke lønnsstige en ansatt skal være på eller hvilket trinn han har der.
Godt eksempel her, er lærlinger som ofte følger stiger og trinn som regulerer lønnen deres etter hvor lang tid de har vært lærlinger.

I Tripletex kan du føre timer på app og henføre til prosjekt eller avdeling. Når alle har ført sine timer, og prosjektleder har godkjent timene, lager Dine Tall AS lønnsutbetalingen for deg. Vi ser til at de ansatte får pengene og lønnsslippene sine, det offentlige for innrapportert

Skatt og AGA og ansattopplysninger via A-meldingen etter at lønn er godkjent, og kemneren får skatten som er beregna på hver ansatt sammen med AGA ved terminforfall 6 ganger i året.

Utlegg, reiser på regning og reiser på diett føres og enkelt på App i Tripletex. Man tar bilde av kvitteringer, og laster dem opp enten som utlegg, eller som del av en reise.

All diett etter statens satser blir beregne og behandlet riktig etter gjeldende lovkrav i Tripletex.

Når utlegga og reisene er ført og godkjent av leder, ser Dine Tall AS til at det kommer med på lønnsutbetaling, eller som egen utleggskjøring dersom kunden ønsker det.

Naturalia-ytelser som bilgodtgjørelse, utleggstrekk, inkassokrav og liknende tar vi oss og av i Tripletex og behandler etter gjeldende lovverk når det gjelder skatt, arbeidsgiveravgift, feriepenger osv.

Feriepengeavsetning er lovpålagt i Norge. I Tripletex er det tatt høyde for dette, og avsetningen gjøres i regnskap i etterkant av utlønning.
Pensjon og kollektiv pensjonsordning er og ivaretatt i Tripletex.