Vi leier ut konsulenter til deg til det du måtte ha behov for, som kontroller, regnskapsansvarlig, lønnsansvarlig, økonomiansvarlig eller administrasjonsleder.

Konsulenten sendes ut til dere for å jobbe i deres lokaler dersom du ønsker en tetter dialog med oss. Du får faglige oppdateringen og oppfølgingen fra konsulenten fra Dine Tall AS. Vi er et autorisert regnskapsbyrå.