Dine Tall AS tar seg av avstemminger av AGA, feriepenger, bank og annet i forbindelse med årssluttning. Vi tar kommunikasjon med revisor for deg, dersom du sliter med begrep som "midlertidige forskjeller" eller "framførbart underskudd".

Vi leverer din Aksjonærregisteroppgave på grunnlag av om du har samme eierforhold som før i bedriften din, om du eller andre aksjeeiere har solgt deler av aksjer sine i bedriften, eller at dere har tatt ut utbytte.

Dine Tall AS har erfaring med å levere årsregnskap og skattemelding for årskunder, det være seg holdingselskap, eiendomsselskap og investeringsselskap.

Vi ferdigstiller Årsregnskapet med noter for godkjenning i generalforsamlingen i din bedrift, før innsending til Altinn.

Skattemelding sender vi inn til Skatteetaten for deg innen fristen som gjelder.

Videre gir vi dere nøkkeltallsberegninger ut ifra det dere etterspør, og/eller det vi mener kan være nyttig for dere å vite for driften av deres selskap.